Firemní žádosti

Možnost vytvoření si vlastního formuláře pro předkládání žádostí ve firmě v elektronické podobě představuje značnou úsporu času zaměstnanců i finančních prostředků firmy. Jednak se snižuje náročnost administrativy tím, že odpadá nutnost manipulace s tištěnými verzemi žádostí a jednak se zrychluje schvalovací proces jako takový – vyplnění elektronické podoby formuláře a jeho následné schválení je mnohem méně časově… Více »

Elektronické schvalování dokumentů

Efektivně nastavený proces schvalování dokumentů ve firmě výrazně usnadní a zrychlí administraci spojenou se schvalováním firemní dokumentace. Možnost schvalování dokumentů v elektronické podobě s sebou navíc přináší výraznou úsporu času i finančních prostředků. Elektronické schvalování dokumentů může být praktickým pomocníkem pro zajištění přehledného oběhu jakýchkoliv firemních dokumentů – např. nabídek, objednávek, smluv, předpisů apod. Díky elektronické podobě… Více »

Evidence vozidel

Využívání firemních vozidel je pro zajištění provozu organizace a výkon pracovních činností zaměstnanců často téměř nezbytností. I jednoduchý systém pro správu důležitých informací souvisejících s provozem firemních vozidel může přinést značnou úsporu času zaměstnanců, kteří mají vozový park na starosti, i finančních prostředků firmy jako takové. Evidence vozidel v elektronické podobě slouží k efektivní a přehledné správě všech… Více »

Rychlé předávání informací zaměstnancům

Možnost rychlého a spolehlivého předávání informací zaměstnancům je nezbytnou součástí pro efektivní fungování každé firmy. V současné době si firmy mohou zvolit, zda si osvědčený způsob pro předávání informací nastaví vlastními technickými silami nebo zda využijí některý z osvědčených elektronických nástrojů, které jsou momentálně na trhu.   Rychlé předávání informací zaměstnancům a sdílení novinek jednoznačně podporuje lepší… Více »

Elektronická rezervace

Možnost elektronické rezervace aut, objektů, elektroniky či dalších firemních předmětů je v dnešní době téměř nezbytností. Efektivní sdílení firemních pomůcek usnadní práci každému zaměstnanci a jednoznačně přispívá k lepšímu provozu firmy. Elektronická rezervace představuje pohodlnou a rychlou možnost zabezpečení si firemních pomůcek pro výkon své práce. Každý objekt určený k rezervaci má zpravidla vlastní kalendář, ve kterém je… Více »

Záznam aktuální pozice pomocí GPS

Zaznamenávání pozice je výhodné zejména ve firmách, v nichž se zaměstnanci pohybují mimo kancelář – to mohou být např. obchodní zástupci, řidiči, technici a další pracovníci pohybující se v terénu. Pokud si firma pořídí aplikaci pro záznam pozice zaměstnanců pomocí GPS, mají pak vedoucí pracovníci dokonalý přehled o tom, kde se jejich zaměstnanci v pracovní době nacházejí.… Více »

Elektronická evidence knihy jízd

Evidence knihy jízd v elektronické podobě patří k dalším praktickým pomocníkům, jež usnadní provoz a řízení firem. Navíc s sebou přináší úsporu času (nic není třeba vypisovat ručně) i finančních prostředků (odpadají náklady na pořizování papírových knih). Elektronická evidence knihy jízd umožňuje evidovat potřebné údaje související s jízdami firemních vozidel. Elektronické vedení knihy jízd je zcela srovnatelné s klasickým, tištěným… Více »

Sdílené kalendáře

Pro efektivní firemní plánování jsou sdílené kalendáře téměř nezbytností. Pomocí sdílených kalendářů můžete informovat relevantní zaměstnance o všech důležitých událostech, termínech, schůzkách, jednáních a dalších akcích. Sdílené kalendáře mohou být vytvořeny jak pro celou firmu, tak i pro jednotlivá oddělení či pracovní týmy. Díky sdílení událostí v kalendáři mají všichni zaměstnanci ihned přehled o veškerých zadaných… Více »

Automatické hlídání insolvencí a nespolehlivých plátců DPH

Automatické hlídání insolvencí a sledování nespolehlivých plátců DPH může výrazně ulehčit administrativu firmám a zamezit případným dalším komplikacím a nepříjemnostem. Pokud si firma pořídí systém pro automatické sledování a hlídání insolvencí a nespolehlivých plátců DPH, sníží si tak riziko uzavírání nejistých obchodních vztahů. Po zadání relevantních údajů k případným dodavatelům či dalším obchodním partnerům si systém… Více »

CRM – řízení vztahů se zákazníky

Efektivně nastavený systém pro řízení vztahů se zákazníky (ale i obchodními partnery, klienty či dalšími spolupracujícími subjekty) je nezbytnou součástí úspěšného podnikání. Pořízení jednoduchého a přehledného řešení, které umožní záznam veškerých důležitých informací týkajících se všech obchodních partnerů a podporující vzájemnou komunikaci s nimi, je proto pro firmu určitě dobrou investicí. CRM – řízení vztahů se… Více »