Rychlé předávání informací zaměstnancům

Možnost rychlého a spolehlivého předávání informací zaměstnancům je nezbytnou součástí pro efektivní fungování každé firmy. V současné době si firmy mohou zvolit, zda si osvědčený způsob pro předávání informací nastaví vlastními technickými silami nebo zda využijí některý z osvědčených elektronických nástrojů, které jsou momentálně na trhu.   Rychlé předávání informací zaměstnancům a sdílení novinek jednoznačně podporuje lepší… Více »

Elektronická rezervace

Možnost elektronické rezervace aut, objektů, elektroniky či dalších firemních předmětů je v dnešní době téměř nezbytností. Efektivní sdílení firemních pomůcek usnadní práci každému zaměstnanci a jednoznačně přispívá k lepšímu provozu firmy. Elektronická rezervace představuje pohodlnou a rychlou možnost zabezpečení si firemních pomůcek pro výkon své práce. Každý objekt určený k rezervaci má zpravidla vlastní kalendář, ve kterém je… Více »

Záznam aktuální pozice pomocí GPS

Zaznamenávání pozice je výhodné zejména ve firmách, v nichž se zaměstnanci pohybují mimo kancelář – to mohou být např. obchodní zástupci, řidiči, technici a další pracovníci pohybující se v terénu. Pokud si firma pořídí aplikaci pro záznam pozice zaměstnanců pomocí GPS, mají pak vedoucí pracovníci dokonalý přehled o tom, kde se jejich zaměstnanci v pracovní době nacházejí.… Více »

Elektronická evidence knihy jízd

Evidence knihy jízd v elektronické podobě patří k dalším praktickým pomocníkům, jež usnadní provoz a řízení firem. Navíc s sebou přináší úsporu času (nic není třeba vypisovat ručně) i finančních prostředků (odpadají náklady na pořizování papírových knih). Elektronická evidence knihy jízd umožňuje evidovat potřebné údaje související s jízdami firemních vozidel. Elektronické vedení knihy jízd je zcela srovnatelné s klasickým, tištěným… Více »

Sdílené kalendáře

Pro efektivní firemní plánování jsou sdílené kalendáře téměř nezbytností. Pomocí sdílených kalendářů můžete informovat relevantní zaměstnance o všech důležitých událostech, termínech, schůzkách, jednáních a dalších akcích. Sdílené kalendáře mohou být vytvořeny jak pro celou firmu, tak i pro jednotlivá oddělení či pracovní týmy. Díky sdílení událostí v kalendáři mají všichni zaměstnanci ihned přehled o veškerých zadaných… Více »

Automatické hlídání insolvencí a nespolehlivých plátců DPH

Automatické hlídání insolvencí a sledování nespolehlivých plátců DPH může výrazně ulehčit administrativu firmám a zamezit případným dalším komplikacím a nepříjemnostem. Pokud si firma pořídí systém pro automatické sledování a hlídání insolvencí a nespolehlivých plátců DPH, sníží si tak riziko uzavírání nejistých obchodních vztahů. Po zadání relevantních údajů k případným dodavatelům či dalším obchodním partnerům si systém… Více »

CRM – řízení vztahů se zákazníky

Efektivně nastavený systém pro řízení vztahů se zákazníky (ale i obchodními partnery, klienty či dalšími spolupracujícími subjekty) je nezbytnou součástí úspěšného podnikání. Pořízení jednoduchého a přehledného řešení, které umožní záznam veškerých důležitých informací týkajících se všech obchodních partnerů a podporující vzájemnou komunikaci s nimi, je proto pro firmu určitě dobrou investicí. CRM – řízení vztahů se… Více »

Elektronické zadávání a sledování plnění úkolů

Zadávání úkolů zaměstnancům a sledování jejich plnění v dnešní době již rozhodně nevyžaduje složité psaní e-mailových zpráv či zdlouhavé telefonáty nebo dokonce svolávání osobních schůzek. Stačí mít ve firmě fungující informační systém a ušetříte nejen finanční prostředky firmy, ale i čas svůj i Vašich zaměstnanců. Elektronické zadávání a sledování plnění úkolů umožňují již různé aplikace, záleží… Více »

Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě

Zjišťování názorů nejen zaměstnanců vlastní firmy, ale i firemních zákazníků patři mezi běžnou součást firemní praxe a je důležitým nástrojem pro získávání zpětné vazby. Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě přináší firmě nejen úsporu času, ale i finančních prostředků. Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které realizaci firemních anket… Více »

Vytváření a vyhodnocení firemních testů v elektronické podobě

Vytváření a vyhodnocení testů patří mezi běžnou součást firemního života. Testování zaměstnanců totiž umožňuje nejen ověřování základních znalostí pracovníků nutných pro výkon konkrétní profese, ale i sledování jejich pokroku v dalším firemním vzdělávání. Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které testování v elektronické podobě umožňují. Mezi základní funkce takové aplikace určitě patří možnost vytváření testů… Více »