Firemní intranet

Rychlé a efektivní předávání informací je pro úspěšný provoz firmy velmi důležité. Ideální řešení pro rozvoj interní komunikace a spolupráce uvnitř firmy představuje intranet, tj. firemní úložiště všech důležitých dokumentů a informací, které zaměstnanci potřebují ke své práci.

Firemní intranet

představuje informační strukturu, v rámci které můžete mít uloženy veškeré firemní kontakty, vnitřní předpisy a směrnice, smlouvy, normy. Dále za pomoci intranetu můžete evidovat příchozí i odchozí listinnou poštu a docházku svých zaměstnanců, evidovat a schvalovat cestovní příkazy a dovolené, schvalovat dokumentace, zadávat úkoly či vyvěšovat důležité informace. Intranet může navíc sloužit i jako neformální prostor pro komunikaci zaměstnanců – sdílení obrázků, novinek apod.

Velkou výhodou je fungující intranet jednak pro firmy s větším počtem zaměstnanců a jednak pro firmy, které mají více poboček nebo které mají pracovníky pohybující se v terénu. Pomocí vhodně zvolené intranetové aplikace mohou mít Vaši zaměstnanci přístup k informacím odkudkoliv, kde je připojení k internetu.

Dobře nastavený firemní intranet přispívá k pocitu sounáležitosti a větší spokojenosti zaměstnanců, a to díky snadnému získávání aktuálních informací týkajících se života firmy. Navíc má nesporný přínos i z hlediska úspory finanční prostředků firmy i času pracovních sil (díky elektronickému předkládání žádostí ke schválení, archivaci dokumentů v elektronické podobě apod.).

V dnešní době se dají pořídit různé aplikace, pomocí kterých si můžete snadno a rychle firemní intranet zřídit. Lze totiž nalézt aplikace, které jsou již předpřipravené, a není třeba investovat do jejich doprogramování a uzpůsobování pro Vaši firmu či do technického vybavení pro jejich spuštění. Pokud zvolíte tento typ aplikace, můžete mít intranet zavedený téměř okamžitě, záleží jen na potřebách Vaší firmy, resp. funkcích, které by Vaše firma pro usnadnění jejího řízení a provozu ocenila.