Evidence vozidel

Využívání firemních vozidel je pro zajištění provozu organizace a výkon pracovních činností zaměstnanců často téměř nezbytností. I jednoduchý systém pro správu důležitých informací souvisejících s provozem firemních vozidel může přinést značnou úsporu času zaměstnanců, kteří mají vozový park na starosti, i finančních prostředků firmy jako takové.

Evidence vozidel

v elektronické podobě slouží k efektivní a přehledné správě všech podstatných údajů souvisejících s provozem firemních vozidel. Propracovanější systémy nejen umožňují evidovat důležité informace, ale také automaticky hlídají konec platnosti důležitých termínů – systém Vás tak může s předstihem upozornit na to, že se blíží konec platnosti technické prohlídky, pojištění, tankovací karty, použitelnosti lékárničky apod.

Evidovat je možné nejrůznější informace o vozidle, jako např. základní údaje o vozidle (SPZ, název vozidla, interní označení, VIN, rok výroby apod.), údaje o dálničních známkách (pro které státy má vozidlo dálniční známku, termín platnosti dálniční známky), pojištění (název pojišťovny, číslo smlouvy povinného ručení, číslo smlouvy havarijního pojištění, platnost pojistky), reflexních vestách (počet reflexních vest, případně barva), tankovacích kartách (typ a číslo karty, PIN, platnost karty) a pneumatikách (aktuálně přezuto na, datum přezutí, termín nákupu pneu).

Softwarů umožňujících elektronickou evidenci vozidel je možné nalézt celou řadu. Pokročilejší aplikace umožňují např. nastavení odlišných přístupových práv pro různé uživatele (jiná práva pro běžné uživatele, jiná pro správce vozového parku a jiná třeba pro vedoucí pracovníky). Dále je možné nalézt aplikace, v nichž je evidence vozidel jednou ze součástí celého praktického systému usnadňující provoz a řízení firem (vedle evidence vozidel tak můžete mít v jednom balíčku např. evidenci majetku, cestovní příkazy, knihy jízd).