Rychlé předávání informací zaměstnancům

Možnost rychlého a spolehlivého předávání informací zaměstnancům je nezbytnou součástí pro efektivní fungování každé firmy. V současné době si firmy mohou zvolit, zda si osvědčený způsob pro předávání informací nastaví vlastními technickými silami nebo zda využijí některý z osvědčených elektronických nástrojů, které jsou momentálně na trhu.  

Rychlé předávání informací zaměstnancům

a sdílení novinek jednoznačně podporuje lepší informovanost zaměstnanců a přispívá k jejich sounáležitosti se společností. Tím, že firma vytvoří jednotné místo, ideálně dostupné kdykoliv a odkudkoliv pro všechny zaměstnance, kde mohou být vyvěšovány například provozní informace, jako jsou termíny, úkoly, oznámení apod., zamezí případným omylům plynoucím z neinformovanosti zaměstnanců, a navíc přispěje k otevřené vnitrofiremní komunikaci a umožní přehledné a kontinuální předávání informací mezi zaměstnanci.

Další výhodou elektronického prostoru pro sdílení informací mezi zaměstnanci je jeho časová i finanční hospodárnost – odpadá nutnost kolování papírových oběžníků, sepisování e-mailů, obtelefonovávání apod.

Elektronické systémy, které slouží k informování zaměstnanců by však měly být hlavně spolehlivé a přehledné. Zaměstnanec by po přihlášení do systému měl ihned vidět, kolik nových novinek od jeho posledního přihlášení bylo zadáno, a o zadání nové novinky může být informován také prostřednictvím e-mailu. Novinky by z důvodu lepší orientace mělo být možné také třídit dle různých kategorií.

Pokud se firma rozhodne pro zřízení takového prostoru s využitím některého elektronického nástroje, musí také rozvážit, zda bude v rámci firemního provozu třeba nastavit, aby měli přístup k novinkám všichni uživatelé nebo kdo bude mít právo novinky zapisovat.

Důležitou funkcí je také možnost zadání termínových aspektů novinek, tj. zobrazení novinek od-do nebo neomezeně, či možnost zadání data platnosti novinky.

Na trhu je možné nalézt aplikace, které mimo předávání informací nabízí další užitečné funkce pro efektivní řízení firem – například elektronické zadávání a sledování plnění úkolů, elektronické rezervace či elektronické systémy pro evidenci majetku.