Elektronická rezervace

Možnost elektronické rezervace aut, objektů, elektroniky či dalších firemních předmětů je v dnešní době téměř nezbytností. Efektivní sdílení firemních pomůcek usnadní práci každému zaměstnanci a jednoznačně přispívá k lepšímu provozu firmy.

Elektronická rezervace

představuje pohodlnou a rychlou možnost zabezpečení si firemních pomůcek pro výkon své práce. Každý objekt určený k rezervaci má zpravidla vlastní kalendář, ve kterém je ihned vidět, zda je požadovaný objekt v určený termín k dispozici, případně kdo ho má v danou dobu zarezervovaný.

Důležitou funkcí pro provádění rezervací je také možnost nastavení opakované rezervace na určitou dobu – např. rezervace objektu každé druhé úterý v měsíci v určitou hodinu. Systém by měl také automaticky upozorňovat v případě zadávání duplicitní rezervace.

Pokud má být provádění rezervace opravdu efektivní, je důležité mít možnost nastavení různých variant přístupových práv ke každému rezervačnímu kalendáři, resp. rezervovanému objektu.

V ideálních aplikacích, které elektronické rezervace umožňují, je možné provádět neomezené množství rezervací – tj. vytvářet neomezený počet kalendářů pro libovolný počet předmětů k rezervaci.

Díky využívání elektronických rezervací má vedení firmy také dokonalý přehled, které rezervované předměty jsou využívané v hojné míře a které naopak vůbec, což může zohlednit při plánování nákupů pracovních pomůcek.

Možnost elektronických rezervací najdeme v různých aplikacích. Ideální je, pokud daná aplikace mimo rezervační funkci obsahuje i další praktické funkce, které přispějí k efektivnějšímu fungování firmy (např. sdílené kalendáře, adresáře apod.).