Záznam aktuální pozice pomocí GPS

Zaznamenávání pozice je výhodné zejména ve firmách, v nichž se zaměstnanci pohybují mimo kancelář – to mohou být např. obchodní zástupci, řidiči, technici a další pracovníci pohybující se v terénu. Pokud si firma pořídí aplikaci pro záznam pozice zaměstnanců pomocí GPS, mají pak vedoucí pracovníci dokonalý přehled o tom, kde se jejich zaměstnanci v pracovní době nacházejí.

Díky zařízení pro záznam aktuální pozice je možné si nechat ve zvoleném termínu zobrazit pohyb vybraného uživatele (pokud měl na svém zařízení zapnuté zaznamenávání pozice). Na základě vyhodnocení pohybu zaměstnance pak mohou vedoucí pracovníci také zvážit lepší plánování tras zaměstnanců a optimalizovat tak výkon pracovní doby svých zaměstnanců.

Záznam aktuální pozice pomocí GPS

je většinou po nějakou dobu archivován a v případě potřeby je možné dohledat pohyb zaměstnance i zpětně.

Na trhu je možné nalézt různé varianty řešení pro záznam aktuální pozice. Buď je možné pořídit např. speciální zařízení pro záznam pozice uživatele (instalují se většinou přímo do firemního vozidla) nebo je možné pořídit aplikaci, která po stažení do mobilního zařízení uživatele začne pozici zaznamenávat.

Pokud se firma rozhodne pro pořízení aplikace pro záznam, zpravidla je nutné na zařízení uživatele instalovat danou aplikaci a následně zapnout zaznamenávání pozice. V případě potřeby (např. při konci pracovní doby) je samozřejmě možné zaznamenávání pozice ukončit.

Při výběru vhodné aplikace je třeba zejména přihlédnout k tomu, pro jaký typ operačního systému (android, IOS apod.) je aplikace vhodná.