Elektronická evidence knihy jízd

Evidence knihy jízd v elektronické podobě patří k dalším praktickým pomocníkům, jež usnadní provoz a řízení firem. Navíc s sebou přináší úsporu času (nic není třeba vypisovat ručně) i finančních prostředků (odpadají náklady na pořizování papírových knih).

Elektronická evidence knihy jízd

umožňuje evidovat potřebné údaje související s jízdami firemních vozidel. Elektronické vedení knihy jízd je zcela srovnatelné s klasickým, tištěným způsobem vedení knihy jízd (podobné postupy), ale je pohodlnější a hospodárnější než vedení tištěné knihy jízd.

Elektronická kniha jízd zpravidla obsahuje následující informace:

  • počet kilometrů, které má vozidlo najeto
  • kdo, kdy a kam s ním naposledy jel
  • z jakého důvodu bylo vozidlo použito
  • kdy se tankovalo
  • kolik kilometrů ujel řidič vozidla služebně a kolik soukromě

Další výhodou elektronické knihy jízd je, že v případě potřeby je možné si knihu jízd zobrazit či doplnit odkudkoliv (obvykle stačí pouze připojení k internetu) a není nutné čekat, až se dostanete k tištěné verzi knihy jízd. Dále zpravidla lze přednastavit počet ujetých kilometrů u tras, které se jezdí pravidelně (počet kilometrů se pak doplní automaticky).

V případě potřeby bývá možné stáhnout si přehled využívání vozidla za jednotlivé měsíce nebo jakoukoliv jízdu převést do tištěné podoby.

Možnost vedení knihy jízd elektronicky naleznete buď jako samostatnou aplikaci od různých dodavatelů, nebo se dá pořídit zároveň s dalšími praktickými funkcemi pro efektivní vedení firmy. Spolu s elektronickou knihou jízd můžete mít v aplikaci např. také elektronické schvalování dokumentů, elektronickou evidenci listinné pošty, elektronický systém evidence majetku či elektronickou evidenci a schvalování přijatých faktur a další.