Sdílené kalendáře

Pro efektivní firemní plánování jsou sdílené kalendáře téměř nezbytností. Pomocí sdílených kalendářů můžete informovat relevantní zaměstnance o všech důležitých událostech, termínech, schůzkách, jednáních a dalších akcích.

Sdílené kalendáře

mohou být vytvořeny jak pro celou firmu, tak i pro jednotlivá oddělení či pracovní týmy. Díky sdílení událostí v kalendáři mají všichni zaměstnanci ihned přehled o veškerých zadaných termínech. V rámci vybraných aplikací, které sdílení kalendářů umožňují, mohou být o případných změnách v kalendáři relevantní uživatelé bezprostředně po provedení změny automaticky informováni, např. prostřednictvím e-mailové zprávy. Dále bývá možné vytvoření neomezeného množství sdílených kalendářů a k nim nastavení přístupových oprávnění pro jednotlivé zaměstnance – kalendář může být určen ke sdílení v rámci týmu či v rámci celé firmy, a to v režimu pouze pro čtení, nebo v režimu kdy mají ostatní povoleno záznamy v kalendáři měnit.

Pro jednotlivé záznamy v kalendáři je zpravidla také možné nastavit připomenutí (i pro více zaměstnanců) – v nastavenou dobu před akcí dorazí připomínka e-mailem.

Funkcionality sdílených kalendářů mohou být různé a záleží jen na konkrétních potřebách firmy, kterou aplikaci pro sdílení kalendářů využije. Tuto funkci lze nalézt buď samostatně nebo v rámci „balíčků“ s dalšími užitečnými funkcemi – např. sdílené adresáři, galeriemi (sdílení obrázků a fotografií), sdílenými nástěnkami (rychlé informování všech zaměstnanců) apod.