Automatické hlídání insolvencí a nespolehlivých plátců DPH

Automatické hlídání insolvencí a sledování nespolehlivých plátců DPH

může výrazně ulehčit administrativu firmám a zamezit případným dalším komplikacím a nepříjemnostem. Pokud si firma pořídí systém pro automatické sledování a hlídání insolvencí a nespolehlivých plátců DPH, sníží si tak riziko uzavírání nejistých obchodních vztahů.

Po zadání relevantních údajů k případným dodavatelům či dalším obchodním partnerům si systém zpravidla automaticky sleduje (např. s aktualizací každých 24 hodin), zda nedošlo u vybraného dodavatele ve sledovaných kritériích ke změně – pokud se tak stane, systém uživatele elektronicky upozorní na rizikový údaj.

Zápis v insolvenčním rejstříku získá subjekt, proti kterému je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud se takový subjekt (dodavatel) dostane do insolvenčního rejstříku, stává se pak rizikovým subjektem pro uzavírání dalších obchodních vztahů.

Automatické sledování informací o tom, zda dodavatel plní své povinnosti ve vztahu ke správě daně, také usnadní činnost nejedné firmě. Pokud totiž firma, která je plátcem DPH, odebere zboží nebo službu od nespolehlivého plátce DPH, ručí za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění za svého dodavatele, pokud byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Existují také aplikace, které jsou schopny, kromě sledování insolvencí a spolehlivosti plátců DPH, ověřovat, zda obchodní partner uvedl povolená čísla bankovních účtů vedených u finančního úřadu. Pokud jste plátci DPH, tato funkce pro Vás bude rozhodně přínosná.

Investovat do aplikace, která bude výše uvedené údaje (tj. případné záznamy v insolvenčním rejstříku, v seznamu nespolehlivých plátců DPH či přehledu povolených čísel bankovních účtů vedených u finančního úřadu) se určitě vyplatí. Navíc je možné na trhu nalézt systémy, které řeší usnadnění provozu a řízení firem komplexněji (např. obsahují docházkové systémy, sdílené adresáře či kalendáře, elektronickou evidenci listinné pošty nebo elektronickou evidenci a schvalování přijatých faktur).