Elektronické zadávání a sledování plnění úkolů

Zadávání úkolů zaměstnancům a sledování jejich plnění v dnešní době již rozhodně nevyžaduje složité psaní e-mailových zpráv či zdlouhavé telefonáty nebo dokonce svolávání osobních schůzek. Stačí mít ve firmě fungující informační systém a ušetříte nejen finanční prostředky firmy, ale i čas svůj i Vašich zaměstnanců. Elektronické zadávání a sledování plnění úkolů umožňují již různé aplikace, záleží… Více »

Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě

Zjišťování názorů nejen zaměstnanců vlastní firmy, ale i firemních zákazníků patři mezi běžnou součást firemní praxe a je důležitým nástrojem pro získávání zpětné vazby. Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě přináší firmě nejen úsporu času, ale i finančních prostředků. Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které realizaci firemních anket… Více »

Vytváření a vyhodnocení firemních testů v elektronické podobě

Vytváření a vyhodnocení testů patří mezi běžnou součást firemního života. Testování zaměstnanců totiž umožňuje nejen ověřování základních znalostí pracovníků nutných pro výkon konkrétní profese, ale i sledování jejich pokroku v dalším firemním vzdělávání. Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které testování v elektronické podobě umožňují. Mezi základní funkce takové aplikace určitě patří možnost vytváření testů… Více »

Elektronická evidence tržeb

K dosavadním zákonným povinnostem podnikatelů se postupně přidává nová povinnost v podobě nutnosti evidence tržeb v elektronické podobě. Elektronická evidence tržeb je nařízena zákonem o evidenci tržeb a dalšími souvisejícími předpisy. Od 1.12. 2016 je nutné evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby, od 1.3. 2017 platí povinnost evidence pro maloobchod, velkoobchod a ostatní činnosti. Od června 2018… Více »

Efektivní zpracování a archivace datových zpráv

Datová schránka představuje elektronické úložiště, které slouží k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci a fyzickými či právnickými osobami. Dle zákona musí mít datovou schránku zřízenou všechny orgány státní moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro ostatní je zřízení datové schránky nepovinné. Efektivní zpracování a archivace datových zpráv, resp. jakýkoliv systém pro pokročilejší práci… Více »

Virtuální elektronická nástěnka

Možnost rychlého předávání běžných provozních informací přináší velkou úsporu času zaměstnanců firmy. Virtuální elektronická nástěnka umožňuje snadné sdílení informací mezi zaměstnanci a urychluje komunikaci běžných provozních záležitostí. Na virtuální firemní nástěnku můžete vyvěsit informace týkající se např. provozu firmy, skladu, IT požadavků apod. Jedná se o prostor, ve kterém je možné publikovat a sdílet cokoliv… Více »

Elektronická evidence majetku

V dnešní době rozmanitých možností využívání různých elektronických systémů patří možnost evidence majetku v elektronické podobě mezi velmi praktické, a pro provoz a efektivní řízení firem rozhodně užitečné, systémy. Elektronická evidence majetku umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem evidovat pořízený majetek ve firmě. Díky elektronické evidenci okamžitě vidíte celkový počet kusů i počet aktuálně dostupných kusů u vybraného… Více »

Elektronická evidence listinné pošty

V souladu s moderními trendy se každá firma snaží o omezení zasílání listinné pošty a větší využívání elektronické korespondence. Přesto je evidence příchozí a odchozí listinné pošty v každé firmě stále ještě nezbytnou součástí. Elektronická evidence listinné pošty může zabezpečovat nejen zaevidování listinné firemní pošty, ale také předání vloženého záznamu ke schválení odpovědnými pracovníky v elektronické podobě. Tím dochází… Více »

Elektronická evidence a schvalování výkazů práce

Mít dokonalý přehled o práci svých zaměstnanců a času, který věnovali jednotlivým činnostem v rámci pracovního dne, je základem pro efektivní řízení každé firmy ze strany vedoucích pracovníků. Snadná dohledatelnost a průkaznost času a činností odpracovaných na jednotlivých zakázkách a projektech zase zvyšuje důvěryhodnost firmy z pohledu zákazníků. Elektronická evidence a schvalování výkazů práce umožňují zaznamenávání vykonané… Více »

Elektronická evidence a schvalování přijatých faktur

Zpracování přijatých faktur v elektronické podobě představuje pro firmy významnou úsporu času i finančních prostředků. Pro každou firmu, která se k tomuto kroku rozhodne, jsou úvodní administrativní kroky spojené se zavedením tohoto způsobu evidence faktur vynahrazeny efektivním a bezpečným systémem pro jejich zpracování. Elektronická evidence a schvalování přijatých faktur umožňuje firmám zabezpečení celého procesu zpracování faktury v elektronické… Více »