Elektronická evidence tržeb

K dosavadním zákonným povinnostem podnikatelů se postupně přidává nová povinnost v podobě nutnosti evidence tržeb v elektronické podobě. Elektronická evidence tržeb je nařízena zákonem o evidenci tržeb a dalšími souvisejícími předpisy. Od 1.12. 2016 je nutné evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby, od 1.3. 2017 platí povinnost evidence pro maloobchod, velkoobchod a ostatní činnosti. Od června 2018… Více »

Efektivní zpracování a archivace datových zpráv

Datová schránka představuje elektronické úložiště, které slouží k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci a fyzickými či právnickými osobami. Dle zákona musí mít datovou schránku zřízenou všechny orgány státní moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro ostatní je zřízení datové schránky nepovinné. Efektivní zpracování a archivace datových zpráv, resp. jakýkoliv systém pro pokročilejší práci… Více »

Virtuální elektronická nástěnka

Možnost rychlého předávání běžných provozních informací přináší velkou úsporu času zaměstnanců firmy. Virtuální elektronická nástěnka umožňuje snadné sdílení informací mezi zaměstnanci a urychluje komunikaci běžných provozních záležitostí. Na virtuální firemní nástěnku můžete vyvěsit informace týkající se např. provozu firmy, skladu, IT požadavků apod. Jedná se o prostor, ve kterém je možné publikovat a sdílet cokoliv… Více »

Elektronická evidence majetku

V dnešní době rozmanitých možností využívání různých elektronických systémů patří možnost evidence majetku v elektronické podobě mezi velmi praktické, a pro provoz a efektivní řízení firem rozhodně užitečné, systémy. Elektronická evidence majetku umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem evidovat pořízený majetek ve firmě. Díky elektronické evidenci okamžitě vidíte celkový počet kusů i počet aktuálně dostupných kusů u vybraného… Více »

Elektronická evidence listinné pošty

V souladu s moderními trendy se každá firma snaží o omezení zasílání listinné pošty a větší využívání elektronické korespondence. Přesto je evidence příchozí a odchozí listinné pošty v každé firmě stále ještě nezbytnou součástí. Elektronická evidence listinné pošty může zabezpečovat nejen zaevidování listinné firemní pošty, ale také předání vloženého záznamu ke schválení odpovědnými pracovníky v elektronické podobě. Tím dochází… Více »

Elektronická evidence a schvalování výkazů práce

Mít dokonalý přehled o práci svých zaměstnanců a času, který věnovali jednotlivým činnostem v rámci pracovního dne, je základem pro efektivní řízení každé firmy ze strany vedoucích pracovníků. Snadná dohledatelnost a průkaznost času a činností odpracovaných na jednotlivých zakázkách a projektech zase zvyšuje důvěryhodnost firmy z pohledu zákazníků. Elektronická evidence a schvalování výkazů práce umožňují zaznamenávání vykonané… Více »

Elektronická evidence a schvalování přijatých faktur

Zpracování přijatých faktur v elektronické podobě představuje pro firmy významnou úsporu času i finančních prostředků. Pro každou firmu, která se k tomuto kroku rozhodne, jsou úvodní administrativní kroky spojené se zavedením tohoto způsobu evidence faktur vynahrazeny efektivním a bezpečným systémem pro jejich zpracování. Elektronická evidence a schvalování přijatých faktur umožňuje firmám zabezpečení celého procesu zpracování faktury v elektronické… Více »

Firemní intranet

Rychlé a efektivní předávání informací je pro úspěšný provoz firmy velmi důležité. Ideální řešení pro rozvoj interní komunikace a spolupráce uvnitř firmy představuje intranet, tj. firemní úložiště všech důležitých dokumentů a informací, které zaměstnanci potřebují ke své práci. Firemní intranet představuje informační strukturu, v rámci které můžete mít uloženy veškeré firemní kontakty, vnitřní předpisy a směrnice,… Více »

Sdílená galerie obrázků a fotografií

V dnešním světě informačních technologií a sociálních sítí klademe velký důraz na obrazové zachycení skutečnosti. Obrázky, videa, fotografie jsou nezbytnými průvodci nejen našimi soukromými životy, ale stále více prostoru zabírají i v našem zaměstnání. Pro efektivní práci, nejen v oblasti marketingu, může být velmi prospěšná společná vnitrofiremní galerie. Sdílená galerie obrázků a fotografií slouží jako společný prostor pro… Více »

Elektronická evidence a schvalování dovolených

Zkoordinovat volno všech zaměstnanců ve firmě je v současné době bez elektronické evidence téměř nemožné. Elektronická evidence a schvalování dovolených v elektronické podobě je pro zaměstnavatele skoro nezbytností, pokud chce plánovat dovolené efektivně a snadněji zabezpečit, aby jeho firma i v době čerpání dovolené zaměstnanců nebyla nikterak ohrožena na provozu. Konkrétní postupy pro schvalování a čerpání dovolených… Více »