Elektronické zadávání a sledování plnění úkolů

By | 1.3.2017

Zadávání úkolů zaměstnancům a sledování jejich plnění v dnešní době již rozhodně nevyžaduje složité psaní e-mailových zpráv či zdlouhavé telefonáty nebo dokonce svolávání osobních schůzek. Stačí mít ve firmě fungující informační systém a ušetříte nejen finanční prostředky firmy, ale i čas svůj i Vašich zaměstnanců.

Elektronické zadávání a sledování plnění úkolů

umožňují již různé aplikace, záleží jen na Vás, kterou si vyberete. Pomocí efektivního systému jednoduše zadáte obsah úkolu, osoby, které mají úkol vyřešit, termín splnění úkolu, případně další potřebné informační zdroje. Následně přijde hlavnímu řešiteli úkolu i jeho dalším řešitelům informační e-mail, ve kterém je o zadaném úkolu informován.

V rámci systému pak bývá přehledně vedena historie zadání i zpracování úkolu – můžete tak průběžně sledovat, jak je úkol plněn. O každé změně v úkolu a průběhu jeho řešení pak v pokročilých aplikací bývají relevantní osoby automaticky informováni (zpravidla prostřednictvím e-mailu).

Pro elektronické zadávání a sledování plnění úkolů je možné zvolit aplikaci, která zabezpečuje pouze tuto funkci. Výhodnější pro firmu ale samozřejmě je, pokud aplikace obsahuje i další užitečné funkce, které usnadňují a zefektivňují provoz firmy. I takové aplikace naleznete a jejich spuštění a následný provoz nejsou nikterak finančně náročné.