Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě

By | 7.2.2017

Zjišťování názorů nejen zaměstnanců vlastní firmy, ale i firemních zákazníků patři mezi běžnou součást firemní praxe a je důležitým nástrojem pro získávání zpětné vazby.

Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě

přináší firmě nejen úsporu času, ale i finančních prostředků.

Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které realizaci firemních anket a dotazování v elektronické podobě umožňují. Mezi základní funkce takové aplikace určitě patří vytváření anket s možností získávání odpovědí jak na otevřené, tak i uzavřené typy otázek, dále možnost anonymního zodpovězení ankety či nastavení podmínek zobrazení anketní otázky (tj. zobrazí se, pokud respondent v předchozí otázce odpoví určitým způsobem).

Samozřejmostí by také měla být snadná administrace a automatické generování výsledků anket a dotazníkových šetření a jejich zobrazení v přehledných tabulkách.

Jak již bylo zmíněno, výhodou je, pokud aplikace umožňuje zpřístupnění anket a dotazníkových šetření nejen firemním pracovníkům, ale i dalším spolupracujícím subjektům, jejichž názor je pro firmu důležitý – zákazníkům (současným i budoucím), dodavatelům, klientům a dalším obchodním partnerům.

Vytváření a vyhodnocení anket a dotazníkových šetření v elektronické podobě s sebou přináší nejen úsporu času i nákladů na tištění anketárních či dotazníkových archů, ale i jejich rychlejší a efektivnější vyhodnocení.

V současné době je možné pořídit nejen aplikace, které se zaměřují pouze na online realizaci firemních anket a dotazníkových šetření, ale také aplikace, ve kterých je firemní dotazování součástí mnohem širšího nástroje pro usnadnění provozu a zefektivnění fungování firem (součástí takové aplikace může být funkce pro zaznamenávání docházky, dovolené, knihy jízd, evidence majetku apod.). Finanční náklady na pořízení této multifunkční aplikace jsou přitom téměř minimální.

Pak již jen záleží na konkrétních potřebách dané firmy, jakou aplikaci zvolí.