Vytváření a vyhodnocení firemních testů v elektronické podobě

By | 1.2.2017

Vytváření a vyhodnocení testů

patří mezi běžnou součást firemního života. Testování zaměstnanců totiž umožňuje nejen ověřování základních znalostí pracovníků nutných pro výkon konkrétní profese, ale i sledování jejich pokroku v dalším firemním vzdělávání.

Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které testování v elektronické podobě umožňují. Mezi základní funkce takové aplikace určitě patří možnost vytváření testů s různými typy testovacích otázek dle potřeby autora testu s rozličnými možnostmi odpovědí – např. textová odpověď, číselná odpověď, výběr 1 správné možnosti, výběr více správných možností, výběr z obrázků či doplnění požadovaného.

Dalšími funkcemi při nastavování podmínek testu je možnost nastavení časového limitu pro vyplnění testu, možnost nastavení data pro dostupnost testu, možnost zobrazení správných odpovědí, možnost nastavení minimálního počtu bodů pro splnění testu, možnost náhodného řazení otázek či možnost opakovaného absolvování testu.

Samozřejmostí by také měla být snadná administrace při zpracování testu a automatické generování výsledků testu a jejich zobrazení v přehledných tabulkách.

Výhodou je, pokud aplikace umožňuje zpřístupnění testů nejen firemním pracovníkům, ale i dalším spolupracujícím subjektům, u kterých je třeba úroveň znalostí ověřit – zákazníkům, klientům, pacientům apod.

Vytváření a vyhodnocování testů v elektronické podobě s sebou přináší nejen úsporu času i finančních nákladů na tištění testů, ale i rychlejší a efektivnější vyhodnocování testů. V současné době je možné pořídit nejen aplikace, které se zaměřují pouze na online firemní testování, ale také aplikace, ve kterých je firemní testování součástí mnohem širšího nástroje pro usnadnění provozu a zefektivnění fungování firem (součástí takové aplikace může být funkce pro zaznamenávání docházky, dovolené, knihy jízd, evidence majetku apod.). Finanční náklady na pořízení této multifunkční aplikace jsou přitom téměř minimální.

Výběr vhodné aplikace pak samozřejmě záleží na konkrétních potřebách firmy.