Monthly Archives: Srpen 2016

Evidence cestovních příkazů

Pracovní cesty zaměstnanců, a nejen zaměstnanců, představují často významnou pomoc při plnění zaměstnavatelem uložených pracovních úkolů. Efektivní evidence cestovních příkazů významnou měrou usnadňuje vedení a prokazatelnost nutných úkonů spojených s realizací pracovních cest. Vysílání zaměstnanců na pracovní cestu je upraveno zákoníkem práce a zaměstnanec má právo na náhradu nákladů s touto cestou spojených. V současné době je možné… Více »

Evidence pracovní doby

V současné době zaměstnavatelé stále častěji řeší, jak správně evidovat pracovní dobu zaměstnanců tak, aby byla dodržena všechna zákonná nařízení  a aby byla evidence vedena co nejpřehledněji a nejefektivněji (rychlé a snadné zpracování vložených dat pro získání přehledu vedoucích zaměstnanců o pracovní době zaměstnanců, resp. pro výpočet mzdy nebo platu). Evidence pracovní doby je upravena zákoníkem… Více »